Strona główna

    PRACOWNIA SPEKTROSKOPII MAGNETYCZNEGO REZONANSU JĄDROWEGO (NMR)

                           Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej


Pracownia NMR

Varian